RocketTheme Joomla Templates
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
     
Главная Оплата труда Особливості обчислення виплат працівникам в умовах неповного робочого дня
Особливості обчислення виплат працівникам в умовах неповного робочого дня

Яку середню зарплату необхідно розрахувати працівникам, які постійно працюють в режимі неповного робочого дня, для оплати відпускних, лікарняних, відрядження: середньогодинну або середньоденну?

Відпускні. Працівник, що працює в режимі неповного робочого дня, як і всі інші працівники, має право на щорічну основну та додаткові відпустки.

Час роботи в режимі неповного робочого часу включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, без будь-яких обмежень (ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

При наданні додаткових відпусток (ст. 7 і 8 Закону про відпустки) право на відпустку, в основному, залежить від стажу роботи в певних умовах праці, за які такі відпустки надають {2} (ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Встановлення неповного робочого дня на розрахунок відпускних не впливає. Оплаті підлягають календарні дні відпустки і для цього розраховують середню зарплату за календарний день. Встановлення неповного часу може вплинути на величину відпускних тільки в тому випадку, коли працівнику встановлено неповний робочий тиждень з ініціативи роботодавця (ст. 32 КЗпП) - не відпрацьовані у зв'язку з цим дні виключають при розрахунку середнього заробітку {3}.

Лікарняні. Для розрахунку виплат у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (дaлі - Порядок № 1266), розраховують середню зарплату:

  1. середньогодинну - при сумованому обліку робочого часу або якщо облік робочого часу ведеться в годинах, а також коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня зарплата, або в періоді, за який виплачуються лікарняні, встановлюється неповний робочий день (п.15 Порядку № 1266). Середньогодинну зарплату розраховують діленням нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин у розрахунковому періоді (п. 16 Порядку № 1266);
  2. середньоденну - в інших випадках (п.13 Порядку № 1266). У загальному порядку середньоденну зарплату розраховують діленням нарахованої за розрахунковий період зарплати на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді (п. 14 Порядку № 1266).

Оскільки в ситуації, описаній в питанні, встановлено неповний робочий день, то допомогу по тимчасовій непрацездатності згідно п. 15 Порядку № 1266 слід розраховувати виходячи із середньогодинної зарплати, незважаючи на те, що такий графік для працівника є постійним.

Допомога по вагітності та пологах. Цю допомогу виплачують за календарні дні, тому для визначення її величини у всіх випадках (незалежно від встановленого працівникові режиму роботи) розраховують середню зарплату за календарний день.

Оплата днів відрядження. Дні відрядження, в тому числі перебування в дорозі, працівникові сплачують за середнім заробітком (середньоденна або середньогодинна зарплата), який розраховується згідно з п. 5 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі - Порядок № 100), виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці.

Середній заробіток за дні відрядження визначають множенням середньоденного (середньогодинного) заробітку на число робочих днів (годин) за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

Середній заробіток за дні відрядження зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи (абз. 15 Загальних положень Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом МФУ від 13.03.98 р. № 59). З цього випливає, що якщо працівник у відрядженні працював повний робочий час (за графіком роботи підприємства, на яке він відряджений), оплату він отримає як за неповний робочий день, оскільки саме такий графік роботи встановлено за місцем його постійної роботи.

Що стосується вибору виду середньої зарплати для оплати днів відрядження, то наша думка на цей рахунок полягає в наступному:

  1. якщо працю робітника при неповному робочому дні оплачують виходячи з частини окладу, то необхідно розраховувати середньоденну зарплату;
  2. якщо праця оплачується за годинною тарифною ставкою, то час перебування у відрядженні оплачують виходячи із середньогодинної зарплати.

Вихідна допомога. Вихідну допомогу нараховують згідно Порядкоум № 100 виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці. Але в цьому випадку необхідно врахувати абз. 2 п. 8 Порядку № 100: якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона визначається шляхом множення середньоденної зарплати, розрахованої згідно з абз. 1 п. 8 Порядку № 100, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячну зарплату для розрахунку вихідної допомоги (ЗП сер.міс) визначають за формулою:

ЗП сер.міс = Вд.3: РДФ х РДr: 2,

де Вд.3 - виплати, що включаються в розрахунок згідно п. 3 Порядку № 100, за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом 2 місяців, що передували місяцю звільнення (протягом іншого фактично відпрацьованого періоду, який береться в розрахунок);

РДф - кількість робочих днів, фактично відпрацьованих протягом 2 місяців, що передували місяцю звільнення (протягом іншого фактично відпрацьованого періоду, який береться в розрахунок);

РДг - кількість робочих днів за останні 2 календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установленим відповідно до вимог законодавства.

Тобто, вихідна допомога розраховується виходячи із середньоденної зарплати, незалежно від того, який режим неповного робочого часу встановлено – неповний робочий день чи неповний робочий тиждень.

 

Голосование

Пользуетесь ли вы услугами бухгалтерской фирмы?
 

Авторизация